CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formalising Bitonic Sort in Type Theory

Ana Bove (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Thierry Coquand
Types for Proofs and Programs TYPES 2004 Vol. LNCS 3839 (2005), p. 82-97.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-04-24. Senast ändrad 2009-01-19.
CPL Pubid: 10859

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU) (GU)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur