CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers återinviger tekniklab

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; A Hjorth
Scanref Vol. 38 (2009), 6, p. 16.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur