CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Glädje över Chalmers nya laboratorium

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Sigrid Gehlin
Energi & miljö (1101-0568). Vol. 80 (2009), 11, p. 9.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 108586

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur