CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES of Flows Around Ground Vehicles and Other Bluff Bodies

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Philosophical Transactions of The Royal Society A (1471-2962 ). Vol. 367 (2009), 1899, p. 2917-2930.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: bluff body, ground vehicle, flow control, finite cylinder, three-dimensional hill, busDenna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 108584

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur