CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contamination risks due to door openings in operating rooms

Bengt Ljungkvist ; Berit Reinmuller ; Jan Gustén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Linda Gustén ; J Nordenadler
RenhetsTeknik - Nordic Journal of Contamination Control and Clean Room Technology (1404-806X). Vol. 38 (2009), 3, p. 7-13.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Contamination risk, door opening, operating roomDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 108582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur