CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The impact of Short Rotation Coppice (SRC) cultivation on the environment

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; L. Dimitriou ; C. Baum ; S. Baum ; G. Busch ; U. Schulz ; J. Köhn ; N. Lamersdorf ; P. Leinweber ; P. Aronsson ; M. Weih ; A. Bolte
Landbauforschung Volkenrode (0458-6859). Vol. 59 (2009), 3, p. 159-162.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 108529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur