CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How business opportunities constrain young technology-based firms from growing into medium-sized firms

Rögnvaldur J. Saemundsson ; Åsa Lindholm Dahlstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Small Business Economics (0921898X ). Vol. 24 (2005), 2, p. 113-129.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper analyses how the novelty of business opportunities at start-up constrains young technology-based firms from attaining substantial growth and becoming medium-sized. Data from 262 young Swedish technologybased firms are used to estimate a logit regression model relating different types of opportunities to the probability of becoming medium-sized. The results show that firms which seek to exploit opportunities based on new market knowledge are less likely to attain substantial growth than firms that seek to exploit opportunities based on existing market knowledge. The former class of firms can nevertheless increase the probability of such growth by actively seeking external financing.Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-03-04.
CPL Pubid: 108522

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur