CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of wetted surface

Björn Allenström ; Artur Chodorowski (Institutionen för signaler och system) ; H. J. Rambech ; Jan Tukker
AMT’09 – 1st Int Conference on Advanced Model Measurement Technology for EU Maritime Industry, Nantes, 1-2 sept 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2010-09-28.
CPL Pubid: 108516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Bildanalys
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur