CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Histology-based oral lesion discrimination

Artur Chodorowski (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Vinay Hazarey ; Sunil Kothawar ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2009 - Book of Abstracts, Sept 28-29, 2009, Västerås, Sweden, (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Bildanalys
Signalbehandling
Övrig odontologi

Chalmers infrastruktur