CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The van der Waals Interactions of Concentric Nanotubes

Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Surface Science Vol. 532 (2003), p. 880.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 108503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur