CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical aggregation of metal nanoparticles in a microfluid channel for surface-enhanced Raman scattering analysis

Lianming Tong (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; M Righini ; MU Gonzalez ; R Quidant ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Lab on a Chip (1473-0197). 9, p. 193-195. (2009)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 108501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur