CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bridging between micro- and macroscales of materials by mesoscopic models

Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Alexander Bogicevic (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Sergey V. Dudiy (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Staffan Ovesson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Computational Materials Science Vol. 24 (2002), p. 1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 108494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur