CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book review of “Singular Perturbation Methods in Control: Analysis and Design” by P. Kokotovi´c, H.K. Khalil and J. O'Reilly

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Automatica Vol. 25 (1989), p. 953-954.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur