CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The challenge to find new sustainable antifouling approaches for shipping

B. Dahlbäck ; Hans Blanck ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik ; SuMo Biomaterials)
Coastal Marine Science (1349-3000). Vol. 34 (2009), 1, p. 212-215.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Accepted for publicationDenna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-04-19.
CPL Pubid: 108439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur