CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of self-diffusion coefficient and hydrodynamic radius of xylan by NMR diffusometry (NMRd)

Åsa Östlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Nydén (SuMo Biomaterials ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Holzforschung (0018-3830). Vol. 63 (2009), 6, p. 671-673.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: 4-O-methylglucuronoxylan; Dissolution; Hydrodynamic radii; Molecular weight; NMR diffusometry (NMRd); Particle size; Pulsed field gradient spin-echo NMR (PFG-SE-NMR); Self-diffusionDenna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-07-18.
CPL Pubid: 108430

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur