CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On linear optimal control with infrequent output sampling

T. Söderström ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Third IMA Conference on Control Theory p. 605-24. (1981)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 108426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur