CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient Simulation of the Aerodynamic Response of a Double-Deck Bus in Gusty Winds

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Hassan Hemida (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Journal of Fluids Engineering (0098-2202). Vol. 131 (2009), 3, p. 031101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: DES, side wind, vehicle aerodynamics, flow structures, unsteady flowDenna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 108411

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur