CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES study of the influence of the nose shape and yaw angles on flow structures around trains

Hassan Hemida (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics (0167-6105). Vol. 98 (2010), 1, p. 34-46.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Wake structures, Side wind, LES, Train aerodynamicsDenna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 108403

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur