CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plug-In Hybrid Electric Vehicles-A discussion of recent developments regarding grid impacts

Christian Deimel (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Jan Wiedermann (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 80 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 108395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur