CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Politiken hotar matematiken

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Anders Björner ; Nils Dencker ; Ari Laptev
Svenska Dagbladet Vol. 2009-09-02 (2009),
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 108384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur