CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Opinionsmätningar tar över

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Dagens Nyheter Vol. 2009-04-07 (2009),
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 108379

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Statistik
Matematisk statistik
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur