CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

State of the art of Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)

Saeid Haghbin (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Tuan Le (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Anders Lindskog (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 75 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 108375

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur