CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some adjacencies to cusp singularities

Jan Stevens (Institutionen för matematik)
Real and complex singularities p. 291-300. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur