CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Higher cotangent cohomology of rational surface singularities

Jan Stevens (Institutionen för matematik)
Compositio Mathematica (0010-437X). Vol. 140 (2004), 2, p. 528-540.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We give dimension formulas for the cotangent cohomology groups T^i for all rational surface singularities. The computations take place on the first blow-up of the singularity.

Nyckelord: Harrison cohomology, cotangent complex, rational singularityDenna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108340

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur