CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ряд Пуанкаре и дзета-функция особенностей неприводимых плоских кривых

Poincaré series and zeta-function for irreducible plane curve singularities

Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
СОВРЕМЕННАЯ МАТЕМАТИКА И ЕЁ ПРИЛОЖЕНИЯ (1512-1712). Vol. 33 (2005), p. 104-109.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

translation in J. Math. Sci. (N. Y.) 144 (2007), no. 1, 3848--3853Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108324

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur