CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioreactors for Tissue Engineering of Cartilage

Sebastian Concaro (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin ; Institutionen för kemi- och bioteknik) ; F Gustavson ; Paul Gatenholm
Advances in Biochemical Engin/Biotechnol Vol. 112 (2009), p. 125-143.
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-06-18.
CPL Pubid: 108286

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur