CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct control of biological assembly using electrokinetic forces

M Sano ; A Rojas ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; R Davalos
AIChE Annual Meeting, Nashville, TN, Nov 8-13, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108271

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur