CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Properties and Ionic Conductivity of Imidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)Imide Dicationic Ionic Liquids

Jagath Pitawala (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Anna Martinelli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; V Koch ; F Croce
Journal of Physical Chemistry B (1520-6106). Vol. 113 (2009), 31, p. 10607-10610.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 108237

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Funktionella material
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Physical Properties and Interactions of Ionic Liquids and Ionic Liquid Li-salt mixtures