CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MIMO Over-The-Air testing of wireless units in reverberation chamber

Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Mats Andersson
31st Annual AMTA Symposium (Antenna Measurement Techniques Asso-ciation), 1-6 November 2009, Salt Lake City (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-17.
CPL Pubid: 108228

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur