CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a coolable 2-14 GHz Eleven feed for future radio telescopes for SKA and VLBI 2010

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Leif Helldner (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2009), Torino, Italy, September 14-18, 2009 Vol. 1-2 (2009), p. 522-524.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 108226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur