CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Petrokemi + motorväg skadar västsvenska skogar

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1987. - 48 sidor s.
[Rapport]

Beräkningar av ozonhalter och flygfotograferingar av barrförluster hade just visat på speciellt allvarliga skogsskador i regionen öster om Stenungsund.

Rapporten kopplar utsläpp av särskilt eten och propen från petrokemin i Stenungsund till skogsskadande fotooxidanter. Den för höga ozonhalter avgörande betydelsen av cirkulation med landbris och sjöbris förklaras. Viss samverkan förutses med bilavgaser från den planerade nya motorvägen. Åtgärder av olika slag diskuteras.

Nyckelord: petrokemisk industri, trafik, utsläppsplymer, alkener, atmosfärkemi, marknära ozon


Utredningen genomfördes under 1986 med stöd från Naturskyddsföreningen. Utbyggnad av Scan Link utefter Västkusten kopplades allmänt till ökade utsläpp och skogsskador.

Rapporten visade att petrokemin hotade regionens skog mer än motorvägen i Uddevallapaketet men också att kombinationen av båda är värst. Senare under 1987 kom de omtalade demonstrationerna från trädkramare mot motorvägen.

Utsläppen från petrokemin minskades effektivt efter bl a krav på ersättningar för skogsskador. Motorvägen byggdes, men kolväteutsläppen sjönk efterhand via obligatorisk avgasrening för nya bilar från 1989.Denna post skapades 2010-01-17. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 108192

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Växt- och skogsskydd

Chalmers infrastruktur