CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Från kolväteutsläpp till skogsskador

En studie inför Volvo Uddevalla

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1985. - 60 sidor s.
[Rapport]

I sin ansökan om etablering av biltillverkning i Uddevalla begärde Volvo tillstånd för stora utsläpp av kolväten särskilt från lackering.

Rapporten behandlar ingående kolvätens komplexa atmosfärkemi och bildningen av marknära ozon och andra skogsskadande ämnen. Xylen från lackering omvandlas särskilt snabbt.

I en inledande del beskrivs lokala och regionala konsekvenser av Volvos planerade utsläpp i samverkan med emissioner från trafik och annan industri. Förvärrade problem via cirkulation med landbris och sjöbris över Byfjorden betonas.

Nyckelord: bilindustri, lösningsmedel, aromatiska kolväten, fotooxidanter, barrskog


Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uddevalla stödde aktivt vissa oberoende miljöstudier inför Volvos etablering som ingick i regeringens Uddevallapaket.

Rapporten bidrog till att Volvos kolväteutsläpp blev en stor och symboliskt laddad miljöfråga även nationellt. Vid det stora mötet med koncessionsnämnden 3 december 1985 stod kolväteutsläppen i centrum. Skärpta krav ledde till att planerna på billackering senare drogs tillbaka.

Efter 1985 fick utsläpp av kolväten en klart högre prioritet i Sverige. Volvo som varit hårt pressat intensifierade på bred front sitt arbete med miljöinsatser och miljöprofilering.Denna post skapades 2010-01-17. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 108111

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Växt- och skogsskydd

Chalmers infrastruktur