CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new device for coating single particles under controlled conditions

Daniel Ström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Stina Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Staffan Folestad ; Ingela Niklasson Björn ; Thomas Laurell ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Johan Nilsson
Chemical Engineering Science Vol. 60 (2005), p. 4647-4653.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Single Particle Coating and Particle Tracking in a Wurster Type Bed


Particle Coating in a Wurster Type Bed