CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elektroniskt verktyg för klinik, utbildning och forskning

Mats Jontell ; Göran Falkman ; Marie Gustafsson ; Olof Torgersson (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Tandläkartidningen (0039-6982). Vol. 100 (2008), 12, p. 78-81.
[Artikel, forskningsöversikt]


Denna post skapades 2010-01-16. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 108037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för odontologi (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Övrig odontologi

Chalmers infrastruktur