CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method to determine pulp mixing quality

Johan Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Tomas Wikström ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Journal of Pulp and Paper Science Vol. 31 (2005), p. 43-47.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10803

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur