CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TR-Hyperthermia: a system prototype

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Paolo Togni ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Society for Thermal Medicine 2009 Annual Meeting (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2010-01-15.
CPL Pubid: 108016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur