CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Different Polymer Types on the Overall Release Mechanism in Hydrophilic Matrix Tablets

Anna Körner ; Lennart Piculell ; Frida Iselau ; Bengt Wittgren ; Anette Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials)
Molecules (1420-3049). Vol. 14 (2009), 8, p. 2699-2716.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2016-04-20.
CPL Pubid: 108012

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Galenisk farmaci

Chalmers infrastruktur