CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some aspects on gas-solid flow in a U-bend: Numerical investigation

Muslikhin Hidayat (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Powder Technology Vol. 153 (2005), p. 1-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur