CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aerodynamic Simulation of a car overtaking a lorry using embedded mesh technology

S. Perzon ; Johan Stangvik ; Lasse Malmkjaer Christoffersen (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of EUROMECH COLLOQUIUM 509 "Vehicle Aerodynamics" (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2013-10-08.
CPL Pubid: 107998

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur