CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis and Optimization of Multi-Port Antennas by using Circuit Simulation and Embedded Element Patterns from Full-Wave Simulation

Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Kristian Karlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
2008 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, APSURSI, San Diego, CA, United States, 5-12 July 2008 p. Art. no. 4619405. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2017-10-05.
CPL Pubid: 107987

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur