CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation and measurement of velocity and concentration of dry wood fibres flowing through a throttle

Olof Melander ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Nordic Pulp&Paper Research Journal Vol. 20 (2005), p. 78-86.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur