CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extinction

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Math. Pop Studies (0889-8490). Vol. 16 (2009), 3, p. 175-176.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Editorial article.Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 107978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur