CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektivisering av byggnadsrelaterad pump- och fläktdrift - Etapp II – Systemlösningar, motorteknik och styrning

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg,2009-09-22 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: energy efficiency, buildings, pump, fan, DCV, VSD, motor control, motor, system design, controlDenna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2010-01-22.
CPL Pubid: 107940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur