CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Air-conditioning, refrigeration and heat pump technology - Part 5: Exercises with solutions on heat pump systems, air coolers and food refrigeration

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: -0280-8862.- 108 s.
[Rapport]

Nyckelord: air-cooler, frosting, defrosting, heat transfer, ENM080Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2010-01-22.
CPL Pubid: 107937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden K2009:05


Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology K2009:05