CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An experimental study of liquid phase heat transfer in multiport minichannel tubes

Caroline Haglund Stignor ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Bengt Sundén
Heat transfer engineering (0145-7632). Vol. 30 (2009), 12, p. 941-951.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: experimental study, liquid phase heat transfer, multiport minichannel tubesDenna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 107929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur