CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy-efficient flat-tube heat exchangers for indirectly cooled display cabinets

Caroline Haglund Stignor ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Bengt Sundén
International Journal of Refrigeration (0140-7007). Vol. 32 (2009), 6, p. 1460-1471.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Energy efficient flat-tube heat exchangers, indirectly cooled display cabinetsDenna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2010-02-26.
CPL Pubid: 107927

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur