CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructure and properties of novel high strength steel weld metals

Enda Keehan (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Welding in the World Vol. 49 (2005), 9/10, p. 19-31.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur