CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction effects in magnesium oxidation: A lattice-gas simulation

Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Computational Materials Science Vol. 24 (2002), p. 105-110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 107915

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur