CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Density-functional bridge between surfaces and interfaces

Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Alexander Bogicevic ; Karin M. Carling ; Sergey V. Dudiy ; Shiwu Gao ; Jan Hartford ; Per Hyldgaard ; Niclas Jacobson ; D. C. Langreth ; N. Lorente ; Staffan Ovesson ; Behrooz Razaznejad ; Carlo Ruberto ; Henrik Rydberg ; Elsebeth Schröder ; Sergei Simak ; Göran Wahnström ; Yashar Yourdshahyan
Surface Science Vol. 493 (2001), p. 253-270.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 107913

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur