CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Precipitate growth and coarsening in creep resistant chromium steels

Ardeshir Golpayegani (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - x, 36 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: 9-12% chromium steel, coarsening, growth, precipitates, energy filtered TEM, atom probe field ion microscopy, EFTEM, APFIM, BoronDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 10791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-01-28
Tid:
Lokal: